Download

Řády a Pravidla o nákladech

Dokument Link to dokument
Řád pro mezinárodní spory (platný od 1.5.2002, úplné znění k 1.2.2007) pdf (178 kB)
Řád pro vnitrostátní spory (platný od 1.5.2002, úplné znění k 1.2.2007) pdf (170 kB)
Pravidla o nákladech pro mezinárodní spory (platná od 1.5.2002, úplné znění k 1.2.2007) pdf (58 kB)
Pravidla o nákladech pro vnitrostátní spory (platná od 1.5.2002, úplné znění k 1.2.2007) pdf (41 kB)
Řád (účinný od 1.7.2012) pdf (291 kB)
Dodatek č. 1 k Řádu RS (účinný od 1.7.2018) pdf (184 kB)

Statistiky

Dokument Link to dokument
Statistika sporů 2000 - 29.11.2018 pdf (165 kB)

Vzory smluv

Dokument Link to dokument
Stručný průvodce vzory smluv docx (19 kB)
Smlouva o nájmu bytu docx (28 kB)
Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání docx (28 kB)
Smlouva o výprose docx (21 kB)
Smlouva o výpůjčce docx (21 kB)
Smlouva o zápůjčce docx (21 kB)
Smlouva kupní (movitá věc) docx (21 kB)
Smlouva kupní (nemovitá věc) docx (24 kB)
Smlouva o pachtu zemědělského pozemku docx (21 kB)
Smlouva o dílo docx (20 kB)

Ostatní

Dokument Link to dokument
Dohoda o spolupráci mezi HK ČR a AK ČR a HK Rakousko pdf (124 kB)
Statut Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR doc (52 kB)
Dotazník rozhodce doc (90 kB)
Průvodní list žaloby doc (171 kB)
Směrnice tajemnice RS o předpokladech pro výkon funkce rozhodce pdf (66 kB)
Jednací řád Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR pdf (199 kB)
Nejvyšší soud ČR k rozhodčímu řízení pdf (304 kB)
Rozhovor s prof. Karfíkovou listopad 2017 pdf (341 kB)
Informace diskusní klub LN pdf (321 kB)
Rozhovor předsedkyně Komora 4_2018 pdf (390 kB)
23 Cdo 4461/2017 - Usnesení o zastavení rozhodčího řízení, pravomoc RS pdf (533 kB)
Seminář soudců a rozhodců 26.4.2018 pdf (375 kB)
Informace o Kolegiu rozhodců pdf (459 kB)
Civilní řád soudní - zpráva z konference 15.5.2018 Praha pdf (365 kB)
Seminář Ústavu práva módního průmyslu pdf (577 kB)
Zpravodaj Jednoty českých právníků 2/2018 pdf (781 kB)
Směrnice IBA o střetu zájmů v mezinárodním rozhodčím řízení 2014 EN pdf (145 kB)