Aktuelles

15. 12. 2017
Rozhodčí soud je tu pro rychlé a spolehlivé řešení sporů


Rozhovor s prof. Karfíkovou listopad 2017
Dokument to download

11. 12. 2017
Proč jít se sporem k Rozhodčímu soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky


https://www.levna-knihovna.cz/book/read-preview/1049

https://www.levna-knihovna.cz/page/goods/1106

4. 12. 2017
Setkání rozhodců

Dne 14.11.2017 proběhlo v Kaiserštejnském paláci na Malostranském náměstí v Praze Setkání rozhodců Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR. Úvodní slovo předsedkyně Rozhodčího soudu prof. JUDr. Marie Karfíkové, CSc. naleznete v příloze, dále se svými příspěvky vystoupila tajemnice Rozhodčího soudu JUDr. Marie Moravcová a člen předsednictva JUDr. Petr Hostaš.
Dokument to download

28. 10. 2017
Žádosti o zápis do seznamu rozhodců

Příjem žádostí o zápis do seznamu rozhodců je od dnešního dne, tj. od 28.10.2017 pozastaven. O dalších možnostech zápisu do seznamu rozhodců Vás budeme v budoucnosti informovat. Děkujeme všem zájemcům!

9. 10. 2017
2. ročník Fashion Law Conference - záštita RS

Dne 12.října 2017 9:00 - 12:00 se ve Vnitroblocku v pražských Holešovicích uskuteční 2. ročník Fashion Law Conference, tentokrát s názvem „Modeling Insight“. Konference si klade za cíl vysvětlení vztahu modelky s modelingovou agenturou i ujednání, která by měla smlouva o vzájemné spolupráci obsahovat, a která naopak nikoli.
Téma smluvních ujednání, vhodnosti či nevhodnosti rozhodčího řízení apod. se úzce pojí právě s Rozhodčím soudem. Proto se Rozhodčí soud rozhodl i tentokrát podpořit tuto konferenci poskytnutím záštity a účastí zástupců Rozhodčího soudu.
Více informací naleznete zde: https://goo.gl/ZjjRgi a v příloze po rozkliknutí novinky.
Dokument to download

27. 9. 2017
Žádosti o zápis do seznamu rozhodců

Příjem žádostí o zápis do seznamu rozhodců bude pozastaven dne 27.10.2017. K žádosti prosím přiložte vyplněný "Dotazník rozhodce" dostupný ke stažení na webu RS v sekci Ke stažení -> Ostatní. Výběr rozhodců se řídí "Směrnicí tajemnice Rozhodčího soudu o předpokladech pro výkon funkce rozhodce", kterou naleznete rovněž na webu RS v sekci Ke stažení -> Ostatní. Žádosti můžete zasílat na e-mailovou adresu RS: praha@soud.cz.

25. 9. 2017
Setkání představitelů Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR, Hospodářské komory ČR a Agrární komory ČR

Dne 6. září 2017 se po vzájemné dohodě uskutečnilo výroční setkání vedoucích představitelů obou profesních komor, pana Ing. Vladimíra Dlouhého, CSc., prezidenta Hospodářské komory České republiky a pana Ing. Zdeňka Jandejska, CSc., prezidenta Agrární komory České republiky, za účasti tajemníka Úřadu HK ČR pana Tomáše Vrbíka a ředitele Úřadu AK ČR pana Ing. Václava Suchana, CSc. MBA v prostorách nového sídla Rozhodčího soudu ve Vladislavově ul. 17 s předsedkyní a místopředsedy Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky a tajemnicí Rozhodčího soudu paní JUDr. Marie Moravcovou.
Setkání proběhlo v dělné pracovní atmosféře, s poděkováním za dosavadní práci nového vedení rozhodčího soudu, potvrzení potřeby výměny informací a další dobré spolupráce a synergie i v oblasti propagace rozhodčího řízení před Rozhodčím soudem při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky i v budoucnosti. Pracovní setkání představitelů obou komor i Rozhodčího soudu bude na této úrovni pravidelně opakováno.

22. 9. 2017
Změna příslušnosti soudu pro řízení o zrušení rozhodčího nálezu

Dne 30.9.2017 nabyde účinnosti novela § 41 zákona o rozhodčím řízení, která je součástí novely občanského soudního řádu, a podle které se mění věcná příslušnost soudu pro řízení o zrušení rozhodčího nálezu. Od 30.9.2017 bude pro tato řízení v prvním stupni příslušný krajský soud. Více informací naleznete ve změnovém zákoně č. 296/2017 Sb. ze dne 16.8.2017.

4. 9. 2017
Nový Řád On-line

Rozhodčí soud při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR vydal nový Řád pro rozhodčí řízení on-line ("Řád on-line"). Řád on-line tvoří dodatek k Řádu Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR, pokud si strany sporu sjednaly vedení rozhodčího řízení elektronickou formu (tj. přes email a zabezpečenou platformu Rozhodčího soudu dostupnou na www.arbcourtonline.cz). Nový Řád on-line bude zveřejněn 5. září 2017 v Obchodním věstníku a na webu Rozhodčího soudu v sekci "Řády" a bude účinný od 1. října 2017. Nový řád on-line naleznete též v příloze po rozkliknutí této novinky.
Dokument to download

4. 8. 2017
Setkání panelistů a expertů doménových sporů

Rozhodčí soud při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR organizuje Setkání Expertů pro řešení sporů o domény .CZ a Panelistů pro řešení sporů o domény .EU, .EЮ a UDRP. Setkání se uskuteční v Kaiserštejnském paláci v Praze dne 18. září 2017 a neformální část setkání dne 17. září 2017. Setkání bude probíhat v angličtině, jakožto pracovním jazyce Expertů a Panelistů, kteří do Prahy přijedou z celého světa. V příloze (po rozkliknutí novinky) naleznete program. Oficiální kávou na setkání je Nespresso, osvěžení poskytne mj. Mladý kokos. Rozhodčí soud se těší na opětovné setkání se svými Experty a Panelisty a také na zajímavé prezentace a diskuze k aktuálním otázkám doménových sporů.
Dokument to download

9. 6. 2017
Změna sídla Rozhodčího soudu

S účinností od 1.8.2017 mění Rozhodčí soud při HK ČR a AK ČR své sídlo. Nově nás naleznete na adrese: Vladislavova 1390/17, 110 00 Praha 1. V příloze (po rozkliknutí novinek) naleznete mapu, fotografie a dopravní spojení do nového sídla Rozhodčího soudu.
Dokument to download

18. 5. 2017
Seminář Rozhodčího soudu se soudci Nejvyššího soudu ČR

Dne 3.5.2017 se na právnické fakultě Univerzity Karlovy konal seminář o rozhodčím řízení, kterého se zúčastnili rozhodci zapsaní na seznamu Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR a soudci Nejvyššího soudu ČR. Prezentaci z rozhodovací praxe Nejvyššího soudu ČR týkající se rozhodčího řízení naleznete v sekci Ke stažení - Dokumenty ke stažení - Ostatní.
Dokument to download

16. 5. 2017
Vzory rozhodčího řízení

Právě vychází kniha vzorů v rozhodčím řízení autorů Mgr. Vladimíra Syručka, JUDr. Vencislava Sabotinova, rozhodce Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR a JUDr. Marie Moravcové, tajemnice Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR. Podrobnosti včetně slevového kupónu pro nákup knihy platného do 31.8.2017 naleznete v příloze (po rozkliknutí novinek).
Dokument to download

18. 4. 2017
Seminář "Strategie módních značek na internetu a sociálních sítích" - podpora RS

Rozhodčí soud se rozhodl poskytnout záštitu dalšímu semináři Ústavu práva módního průmyslu, z.ú., tentokrát zaměřeného na internet a sociální sítě. Rozhodčímu soudu je téma strategie značek na internetu blízké - je úspěšným sudištěm o internetové domény a oblast sporů o domény z oblasti módy je druhá největší (po farmaceutickém průmyslu).
Více informací o semináři naleznete zde: https://goo.gl/yBqcIx

6. 4. 2017
Článek popisující efektivní získání doménového jména

Po 2 letech fungování nového systému řešení sporů o doménu .CZ vyšel článek popisující jednotlivé kroky řízení, jak funguje on-line platforma, na které spor probíhá, a dává užitečné tipy jak efektivně získat doménové jméno, pokud jsou porušována Vaše práva. To vše z pohledu Navrhovatele, resp. jeho právního zástupce. Článek naleznete zde: https://goo.gl/tuyvMo

6. 3. 2017
Konference k rozhodčímu řízení

Dne 16.3.2017, 9-13 hod., se bude v Národní technické knihovně v Praze konat konference "Rozhodčí řízení v České republice - trendy a směřování". Na konferenci vystoupí mj. rozhodci a členové předsednictva Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR, např. Mgr. Lukáš Trojan, místopředseda RS či prof. JUDr. Miroslav Bělina, CSc., člen předsednictva RS. Více informací naleznete zde: goo.gl/Fu8lkg.

10. 2. 2017
ADR.EU na konferenci ECTA

Zástupce Rozhodčího soudu bude mluvit nejen o doménových sporech v rámci panelu Arbitráž a mediace, 30.6.2017 9-11 hod, na výroční konferenci ECTA (Evropská asociace ochranných známek) v Budapešti. Registrace na tuto významnou 3-denní konferenci je spuštěna, program, možnost přihlášení i další informace jsou dostupné zde: http://conference.ecta.org/welcome/

2. 2. 2017
Komentovaná a kategorizovaná rozhodnutí ve sporech o doménu .EU, 2. vydání (v angličtině)

Po čtyřech letech a více než 200 nových rozhodnutí ve sporech o domény .EU vydává Rozhodčí soud (Czech Arbitration Court, CAC) nový komentovaný a kategorizovaný přehled rozhodnutí v této oblasti (Overview of CAC Panel Views on Selected Questions of the Alternative Dispute Resolution for .EU Domain Name Disputes). Rozhodčí soud spolupracoval na této publikaci s prof. Lars Karnøe a jeho studenty od srpna 2016. Věříme, že „Overview 2.0“ přispívá k transparentnosti a předvídatelnosti rozhodování v doménových sporech a odpovídá na důležité otázky v tomto řízení.
Odkaz na publikaci online: http://bit.ly/2kkrvnI
Dokument to download

2. 2. 2017
9. pražský Pre-moot

Ve dnech 24.-26.3.2017 proběhne v Praze za podpory mj. Rozhodčího soudu a právnické fakulty Univerzity Karlovy soutěž v simulovaných arbitrážních řízeních v angličtině označovaná jako "Pre-Moot". Časový a místní rozpis jakožto i pozvánku na akci naleznete v příloze.
Dokument to download

8. 12. 2016
Rozhodčí doložka ve smlouvách o poskytování investičních služeb

Dne 9.11.2016 schválilo občanskoprávní a obchodní kolegium Nejvyššího soudu ČR k publikaci ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek mj. rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 30.3.2016 o tom, že rozhodčí doložku lze platně sjednat ve smlouvách o poskytování investičních služeb i pokud je stranou spotřebitel. Vzhledem k novele zákona o rozhodčím řízení o zákazu spotřebitelských doložek se však rozhodnutí bude aplikovat pouze na smlouvy uzavřené před 1.12.2016. Rozhodnutí naleznete v příloze a na stránkách Nejvyššího soudu.
Dokument to download

1. 12. 2016
Setkání rozhodců

Dne 29.11.2016 proběhlo v Kaiserštejnském paláci na Malostranském náměstí v Praze setkání rozhodců Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR. Na setkání vystoupili se svými příspěvky prezident Hospodářské komory ČR Ing. Vladimír Dlouhý, CSc., předsedkyně Rozhodčího soudu prof. JUDr. Marie Karfíková, CSc., místopředseda Rozhodčího soudu doc. JUDr. Vladimír Balaš, CSc., tajemnice Rozhodčího soudu JUDr. Marie Moravcová a rozhodce JUDr. Petr Poledne. Projev paní předsedkyně naleznete v příloze.
Dokument to download

12. 11. 2016
Konec rozhodčích doložek ve spotřebitelských smlouvách

Dne 1. 12. 2016 vstoupí v účinnost zákon č. 258/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o spotřebitelském úvěru a jímž se mj. novelizuje zákon o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů č. 216/1994 Sb. (dále jen „zákon o rozhodčím řízení“). Tato novela zákona o rozhodčím řízení zakazuje sjednání rozhodčích doložek ve vztazích mezi podnikateli a spotřebiteli.
Předmětná novela se ovšem týká pouze nově uzavíraných smluv, tedy spotřebitelské smlouvy s rozhodčí doložkou uzavřené do 30. 11. 2016 budou posuzovány podle znění účinného v době uzavření smlouvy. Spory ze spotřebitelských smluv uzavíraných po 1. 12. 2016 však již budou oprávněny rozhodovat výhradně soudy.

2. 11. 2016
Konference ADR

Ve dnech 4. a 5.11.2016 se na právnické fakultě Univerzity Karlovy uskuteční mezinárodní konference "Nové příležitosti a meze uplatnění alternativních řešení sporů v České republice". Konferenci pořádá Mezioborové centrum rozvoje právních dovedností PF UK ve spolupráci s Rozhodčím soudem při HK ČR a AK ČR a společností epravo.cz.
Podrobnosti včetně programu konference naleznete zde: http://pravnidovednosti.cz/prostudenty

13. 10. 2016
Ústavní soud k povinnosti mlčenlivosti RS

Ústavní soud dne 21.9.2016 judikoval, že Rozhodčí soud není povinen zachovávat mlčenlivost ve smyslu § 6 zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, a má bez předchozího souhlasu stran zasílat na vyžádání obecného soudu rozhodčí spis. Usnesení ÚS o odmítnutí ústavní stížnosti včetně vyznačených relevantních pasáží je ke stažení v příloze.
Dokument to download

19. 9. 2016
Rozhovor s předsedkyní RS prof. JUDr. Marií Karfíkovou, CSc.

V zářijovém vydání časopisu Soudce a Bulletin advokacie vyšel rozhovor s předsedkyní Rozhodčího soudu prof. JUDr. Marií Karfíkovou, CSc. Otázky kladl šéfredaktor časopisu Soudce JUDr. Karel Havlíček. Rozhovor o rozhodčím řízení, Rozhodčím soudu aj. naleznete v příloze.
Dokument to download

24. 8. 2016
1. Fashion Law Conference v Praze

Pod záštitou mj. Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR proběhne dne 7. září 2016, 9-12h v hotelu Grandior, Na Poříčí 42, 1. Fashion Law Conference v Praze. Konferenci pořádá Ústav práva módního průmyslu a koná se během Mercedes-Benz Prague Fashion Week. Více informací naleznete zde: http://www.upmp.cz/udalosti/flc2016

27. 6. 2016
TISKOVÁ ZPRÁVA - Změny ve vedení Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR


Praha, 27. června 2016 – Předsednictvo Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR volilo nové vedení.

Novou předsedkyní Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky byla dne 27. 6. 2016 pro nové tříleté období obměněným předsednictvem Rozhodčího soudu zvolena prof. JUDr. Marie Karfíková, CSc.

Celé znění tiskové zpravy stahujte zde.
Dokument to download

31. 5. 2016
Domainnamenstreitigkeiten in Bezug auf .EЮ (.eu in der Kyrilliza)

Im Zusammenhang mit der Möglichkeit ab 1. Juni 2016 den Domainname mit .EЮ Endung (.eu in der Kyrilliza) zu registrieren, verbreitet das tschechischen Schiedsgericht die Möglichkeiten administrativen Vorfahrens auch für Domainnamenstreitigkeiten in Bezug auf .EЮ zu führen. Es ist möglich die Vorfahrens in allen 24 EU officiellen Sprachen zu führen. Die Ermäßigung auf 1000 Euros für eine Klage im Jahre 2016 gilt auch hier. Komplexen Informationen inklusive Regeln, Expertenliste usw. sind hier zu finden: http://eu.adr.eu/.

22. 2. 2016
Rozhodce JUDr. Bubník uveden do Právnické síně slávy

JUDr. Gerhard Bubník, rozhodce Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR, byl uveden do Právnické síně slávy. Toto ocenění uděluje Česká advokátní komora a společnost Epravo.cz za výjimečný celoživotní přínos českému právu. V minulosti na tento pomyslný Olymp českého práva dosáhli např. prof. Eliáš či JUDr. Karel Čermák st., kteří jsou s Rozhodčím soudem taktéž spjati.

9. 2. 2016
Newyorská úmluva o uznání a výkonu cizích rozhodčích nálezů

Uznání a výkon rozhodčích nálezů ze zahraničí a našich rozhodčích nálezů v zahraničí je upraven v Newyorské úmluvě, kterou ratifikovala Československá republika dne 3.10.1958 a Česká republika jako nástupnický stát je členem od 30.9.1993.
K Úmluvě přistupují stále další státy, v roce 2015 např. Palestina, Comoros nebo Andorra, nyní je jich 156 z celého světa. Vykonatelnost rozhodčích nálezů ve většině civilizovaného světa je proto další velkou výhodou rozhodčího řízení oproti klasickému řízení soudnímu. Více informací viz www.newyorkconvention.org.

30. 12. 2015
Nachlass von 1.000 EUR an dem .EU Beschwerde

Ab 01/01/2016 gewähren wir einen zeitweiligen Nachlass von 1000 EUR auf die Einreichung einer ADR-Beschwerde. Der Nachlass wird für jede eingereichte Beschwerde ungeachtet der Anzahl strittiger Domainnamen und des geforderten Typs des Senats gewährt. Der Nachlass bezieht sich auf alle Beschwerden, die bis 31/12/2016. Das tschechisches Schiedsgericht kann jedoch auf der Grundlage einer eigenen Erwägung jederzeit über die Einstellung dieser Werbeaktion entscheiden. Mehr Info an www.eu.adr.eu

21. 12. 2015
Úřední hodiny podatelny RS 23.12. a 31.12. 2015

Dne 23.12.2015 bude podatelna Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR otevřena pouze do 13h (tedy 9:00 - 13:00), dne 31.12. 2015 bude činnost podatelny omezena pouze na příjem nových podání.

18. 11. 2015
Prohlášení k mediálním útokům na Rozhodčí soud při HK ČR a AK ČR, 18.11.2015

Rozhodčí soud při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR, který je institucí zřízenou na základě zákona, důrazně odmítá mediální útoky zpochybňující jeho odborné kompetence, nezávislost a integritu. Je logické, že jedné ze stran sporu se rozhodnutí soudu nemusí líbit. Obviňování bez předložení jasných a relevantních důkazů je však postupem, který sám o sobě porušuje zákon. Rozhodčí soud při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR z principu nekomentuje jednotlivé případy a rozhodnutí.

6. 11. 2015
Reakce Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR k údajnému porušení nestrannosti

Rozhodčí soud při HK ČR a AK ČR (dále jen RS) se po důkladném zvážení všech okolností rozhodl zveřejnit a odůvodnit postup RS, kdy jako vedlejší účastník na straně žalovaného vstupuje do řízení o zrušení rozhodčích nálezů. Zveřejnění těchto důvodů je vynuceno především článkem Arbitr se chce stát účastníkem ve sporu mezi Beranem a Světlíkem o miliardy za Vítkovice zveřejněným dne 16. října 2015 na webu novinky.cz.

Plný text reakce naleznete zde.
Dokument to download

18. 9. 2015
Novelizace Řádu Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR

Od 1. října 2015 bude platit Dodatek č. 1 k Řádu RS. Nově bude například možné vést řízení automaticky i ve slovenštině (tj. bez písemného ujednání stran o jazyce řízení). Dodatek č. 1 naleznete po rozkliknutí sekce Novinky v příloze této zprávy.
Dokument to download

27. 8. 2015
Nová sekce „Výběr z rozhodnutí“

V levém menu najdete novou položku „Výběr z rozhodnutí“, do které budeme na měsíční bázi přidávat zajímavá rozhodnutí Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR. Jelikož je rozhodčí řízení ze zákona neveřejné a rozhodčí soud je vázán povinností mlčenlivosti, rozhodnutí jsou anonymizována. Na začátku dokumentu najdete pro lepší orientaci a zařazení klíčová slova a dotčená ustanovení. Následuje Právní věta, která shrnuje právní posouzení případu.

17. 8. 2015
Pracovní snídaně na Rozhodčím soudu

Rozhodčí soud podporuje odbornou diskuzi o rozhodčím řízení, proto opakovaně pořádá pracovní snídaně v příjemném prostředí knihovny Rozhodčího soudu, na které zve zástupce zejména z řad advokátů. Cílem je přiblížit praxi rozhodčího řízení, zodpovědět otázky a možné nejasnosti a podpořit i méně známé formy rozhodčího řízení, například podle pravidel UNCITRAL, nebo přiblížit problematiku doménových sporů.

28. 7. 2015
Nová Pravidla UDRP

Od 31. 7.2015 budou platit nová pravidla pro doménové spory o generické domény .com, .org, .biz, .net, .pro a mnoho dalších (úplný seznam je zde).

Novelizují se jak Pravidla UDRP vydávaná celosvětovým správcem internetu ICANN, tak Doplňková pravidla Rozhodčího soudu.

1. 3. 2015
Nový Řád pro spory o doménová jména .CZ

Od 1.3.2015 platí nový Řád pro řešení sporů o domény .cz. Řízení podle tohoto Řádu již není rozhodčím řízením ve smyslu zákona o rozhodčím řízení (tj. 216/1994 Sb.), ale rozhodováním expertů na problematiku doménových sporů se zkušenostmi s evropskými a světovými doménovými spory. V řízení je možné nárokovat pouze zrušení domény nebo její převod, nikoliv další nároky, typicky náklady řízení nebo náhradu škody . Úprava se tak více přiblížila řízením v UDRP a ADR.EU.

28. 3. 2014
Aktuální informace k doménám .CZ

Nejvyšší soud České republiky rozsudkem sp. zn. 23 Cdo 3895/2011 rozhodl, že není možné uzavření rozhodčí smlouvy podáním žaloby k Rozhodčímu soudu na základě veřejné rozhodčí nabídky obsažené v Pravidlech registrace doménových jmen v ccTLD .cz, vydaných sdružením CZ.NIC, z.s.p.o., a neztotožnil se tak se závěry Vrchního soudu v Praze vyjádřenými v rozsudku 3 Cmo 367/2010. ..(Pdf příloha s celým textem ke stažení se Vám zobrazí po rozkliknutí novinek).

Dokument to download

1. 1. 2014
Sleva 1.000 EUR na poplatku ve sporech o doménu .eu

Od 1. ledna 2014 do odvolání je sleva ve sporech o doménu .eu zvýšena na 1.000 EUR, tj. namísto původních 1.300 EUR zaplatí žalobce za podání žalobního návrhu o doménu .eu pouze 300 EUR.

26. 10. 2012
Seminář Rozhodčí řízení po novele, 15.11.2012

Jménem Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR si Vás dovolujeme pozvat na seminář pořádaný týdeníkem Euro a vydavatelstvím Mladá Fronta a.s. na téma "Rozhodčí řízení po novele", který se bude konat dne 15.listopadu 2012 od 8:30 do 11:00 v restauraci Mlýnec na Novotného lávce 5, Praha 1.

Semináře se zúčastní i ministr spravedlnosti pan JUDr. Pavel Blažek Ph.D., který v úvodu účastníky přivítá a bude přítomen i panelové diskusi.

V případě zájmu se, prosím , registrujte na adrese: partykova@mf.cz
Dokument to download

28. 6. 2012
Dočasná sleva na poplatcích za spor o doménu .eu

Od 1.7.2012 poskytujeme dočasnou slevu 700 EUR na podání žalobního návrhu týkajícího se domény .eu. Více informací naleznete v příloze.

(Pdf příloha ke stažení se Vám zobrazí po rozkliknutí novinek).
Dokument to download

25. 2. 2012
Pozastaven příjem žádostí

Dnešním dnem je až do odvolání pozastaven příjem žádostí o zapsání na seznam rozhodců Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR.

4. 8. 2011
Veřejná rozhodčí nabídka potvrzena Vrchním soudem

Vrchní soud v Praze ve svém nedávném rozsudku zkoumal uzavření rozhodčí smlouvy v případě, že se tak stalo podáním žaloby k Rozhodčímu soudu na základě veřejné rozhodčí nabídky obsažené v čl. 18.1 Pravidel registrace doménových jmen v doméně „cz“, vydaných sdružením CZ.NIC. Konstatoval, že k uzavření rozhodčí smlouvy v daném případě platně došlo (viz rozsudek Vrchního soudu v Praze č.j. 3Cmo 367/2010-101).
(Pdf příloha ke stažení se Vám zobrazí po rozkliknutí novinek).
Dokument to download

22. 4. 2011
Nepřehlédněte - nový sazebník od 1.5.2011

Od 1.5.2011 bude pro vnitrostátní spory rozhodované před Rozhodčím soudem při HK ČR a AK ČR platit nový sazebník
(Pdf příloha ke stažení se Vám zobrazí po rozkliknutí novinek).
Dokument to download

1. 2. 2011
Pilotní projekt Úřední desky

Nově je v prostorách Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR umístěna Úřední deska, na které budou uveřejňována oznámení o nemožnosti doručení RN.

1. 1. 2011
Řešení úhradových sporů ve zdravotnictví

V současné chvíli finišují poslední přípravné práce předcházející spuštění pilotního projektu řešení úhradových sporů ve zdravotnictví za pomoci rozhodčího řízení před Rozhodčím soudem při HK ČR a AK ČR. Více informací bude následovat.

25. 8. 2009
Rozhodčí soud v rámci zdravotního pojištění

Nový rozhodčí soud umožní pacientům domoci se svých práv v rámci zdravotního pojištění
Dokument to download

25. 8. 2009
ICANN schválil elektronické řešení sporů

ICANN schválil elektronické řešení sporů podle Pravidel UDRP, prováděné Rozhodčím soudem při HK ČR A AK ČR
Dokument to download

25. 8. 2009
Konzultační centrum Rozhodčího soudu zprovozněno

Bylo zprovozněno konzultační centrum Rozhodčího soudu (http://kc.soud.cz/index.php/cz/o_konzultacnim_centru), které je jedním z komunikačních nástrojů v rámci projektu „Vzdělávání rozhodců a ostatních osob dotčených rozhodčím řízením“